MAJú MUŽI A ŽENY ROVNAKý POČET REBIER? - ZDRAVIE
Hlavná / Zdravie / 2021

Koľko rebier majú muži?Redakcia Choice
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
Pýtate sa, koľko rebier majú muži? Všetci ľudia bez ohľadu na pohlavie majú rovnaký počet rebier. Diskutujeme o podmienkach, ktoré môžu spôsobiť zmenu počtu rebier a čo je možné urobiť.