VEDĽAJŠIE úČINKY OLEJA Z ČAJOVNíKOVéHO OLEJA: NA VAŠU POKOŽKU A VDýCHNUTIE - ZDRAVIE
Hlavná / Zdravie / 2021

Aké sú možné vedľajšie účinky oleja z čajovníkového oleja?Redakcia Choice
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
Aj keď je olej z čajovníkového oleja všeobecne dobre znášaný, treba o ňom vedieť o možných vedľajších účinkoch. Vedľajšie účinky sa u vás môžu prejaviť pri použití na pokožke, pri vdýchnutí a požití oleja.