VYNIKAJúCA FUNKCIA COLLICULUS, UMIESTNENIE A DEFINíCIA BODY MAPS - ĽUDSKO-BODY-MAPY

Superior colliculusRedakcia Choice
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
Superior colliculus označuje rostrálny (predný) hrboľ v bočnej (bočnej) časti stredného mozgu. Je to v skutočnosti dvojica dvoch colliculi, horných a dolných, na oboch stranách stredného mozgu, ktoré spolu tvoria tektum.