ANATóMIA, FUNKCIA A SCHéMA DLAŇOVýCH DIGITáLNYCH ŽíL BODY MAPS - ĽUDSKÉ TELO

Palmárne digitálne žilyRedakcia Choice
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
„Najväčšia pandémia v histórii“ bola pred 100 rokmi - mnohí z nás si však stále mýlia základné fakty
Palmové digitálne žily odvádzajú odkysličenú krv od prstov a vracajú ju späť do pľúc a srdca na cirkuláciu v tele. Sú tiež známe ako volárne digitálne žily. Odtekajú do chrbtovej žilovej siete na zadnej strane ruky