WELLNESS PROCEDúRY MI POMáHAJú RIADIŤ ŽIVOT S CHRONICKOU MIGRéNOU - PERSPEKTÍVA

Wellness procedúry nie sú liekom, ale pomáhajú mi riadiť život s chronickou migrénouRedakcia Choice
Tetovanie a ekzém: Môžete si ho dať, ak máte ekzém?
Tetovanie a ekzém: Môžete si ho dať, ak máte ekzém?
Wellness praktiky, ako je meditácia, všímavosť, vďačnosť a pohyb všímavosti, mi pomáhajú priniesť väčšiu ľahkosť, radosť a pokoj bez ohľadu na moje okolnosti.