KOCHLEáRNY IMPLANTáT: NáKLADY, VýHODY, NEVýHODY, RIZIKá, AKO TO FUNGUJE - ZDRAVIE
Hlavná / Zdravie / 2021

Čo je kochleárny implantát a ako funguje?



Redakcia Choice
Bravčové mäso 101: Fakty o výžive a účinky na zdravie
Bravčové mäso 101: Fakty o výžive a účinky na zdravie
Kochleárny implantát je malý elektronický zdravotnícky prístroj, ktorý zlepšuje vážnejšiu stratu sluchu. Toto chirurgicky implantované zariadenie má výhody aj nevýhody a určité riziká. Úspešné použitie kochleárneho implantátu si vyžaduje terapiu a školenie s audiológom