VZOSTUPNá VETVA ANATóMIE ĽAVEJ KOLICKEJ ARTéRIE, FUNKCIE A DIAGRAM BODY MAPS - ĽUDSKÉ TELO

Vzostupná vetva ľavej kolickej tepnyRedakcia Choice
Bravčové mäso 101: Fakty o výžive a účinky na zdravie
Bravčové mäso 101: Fakty o výžive a účinky na zdravie
Vzostupná vetva ľavej kolickej tepny je jednou z dvoch vetiev ľavej kolickej tepny. Prechádza pred ľavou obličkou a končí medzi dvoma vrstvami priečneho mezokolonu, kde sa spája s ľavou vetvou strednej kolickej tepny.