ANATóMIA, FUNKCIA A SCHéMA LATERáLNYCH SAKRáLNYCH ARTéRIí BODY MAPS - ĽUDSKÉ TELO

Bočné krížové tepnyRedakcia Choice
Skúšobné testy, ktoré boli vyvinuté pre ľudí s cukrovkou
Skúšobné testy, ktoré boli vyvinuté pre ľudí s cukrovkou
Bočné krížové tepny patria medzi tepny dolnej časti chrbta. Majú chrbticové vetvy, ktoré dodávajú krv do koreňov sakrálneho nervu, susedných svalov, mozgových blán a krížovej kosti. Tieto tepny prechádzajú cez bočnú hranicu krížovej kosti.