ANATOMIA, FUNKCIA A DIAGRAM LATERáLNEHO FEMORáLNEHO KOŽNéHO NERVU BODY MAPS - ĽUDSKO-BODY-MAPY

Bočný femorálny kožný nervRedakcia Choice
Bravčové mäso 101: Fakty o výžive a účinky na zdravie
Bravčové mäso 101: Fakty o výžive a účinky na zdravie
Bočný femorálny kožný nerv je vetva bedrového plexu, vystupujúca z miechy medzi stavcami L2 a L3.