EXSPIRAČNý REZERVNý OBJEM: DEFINíCIA A MERANIE - ZDRAVIE
Hlavná / Zdravie / 2021

Čo je to expiračný rezervný objem a ako sa meria?Redakcia Choice
Skúšobné testy, ktoré boli vyvinuté pre ľudí s cukrovkou
Skúšobné testy, ktoré boli vyvinuté pre ľudí s cukrovkou
Výdychový rezervný objem (EPV) je množstvo extra vzduchu - nad normálny (prílivový) objem - vydychovaný počas prudkého výdychu. Lekár vám zmeria EPV a ďalšie pľúcne funkcie, aby diagnostikoval obmedzujúce pľúcne ochorenia, ako sú pľúcne